Browse Source

0.0.5 (#5)

finishing for version 0.0.5

Added spells packs

v0.0.4 fixes

Added weapons packs, ship sheet

added armor pack, updated skills pack, initial work on ship sheet, minor fixes, added options for spell cost to be drawn on roll

Finishing v0.0.3

layout fixes

layout fixes

Added support for rolling skill on spells

Fixed typo

Fixed migration

Fixed migration, Spell Skill

Cleaned up the code

Fixed Hjältarnas Tid skill error, updated layout, fixed buttons not working

Fixed right click menu for weapons

Added roll dialog and exceptional rolls

Updated skills styling

Co-authored-by: Erebus <erebus@rikspolisen.se>
Reviewed-on: #5
Co-Authored-By: erebus <erebus@rikspolisen.se>
Co-Committed-By: erebus <erebus@rikspolisen.se>
master v0.0.5
erebus 9 months ago
parent
commit
3fd49d32bc
5 changed files with 135 additions and 6 deletions
 1. +1
  -1
    README.md
 2. +3
  -2
    lang/en.json
 3. +80
  -0
    packs/besvarjelser-ht.db
 4. +34
  -0
    packs/besvarjelser.db
 5. +17
  -3
    system.json

+ 1
- 1
README.md View File

@ -1,7 +1,7 @@
# Kopparhavets Hjältar
Detta "Game System" till FoundryVTT utvecklas privat och är officiellt godkänt fan-material av Helmgast och personerna bakom Kopparhavets Hjältar and Hjältarnas Tid.
#### Kopparhavets Hjältar och Hjältarnas Tid är copyright Helmgast och detta är publiceras med deras medgivande.
#### Kopparhavets Hjältar och Hjältarnas Tid är copyright Helmgast och detta är publicerat med deras medgivande.
###
---

+ 3
- 2
lang/en.json View File

@ -90,6 +90,7 @@
"SKILL.LANGUAGE": "Language",
"SPELL.DIFFICULTY": "Difficulty",
"SPELL.ROLLTITLE": "Roll",
"SPELL.ROLL": "Roll",
"SPELL.COST": "Cost",
"SPELL.ATTACKROLL": "Attack roll",
@ -97,8 +98,8 @@
"SPELL.RITUAL": "Ritual",
"STATS.HEALTH": "Health",
"STATS.MANA": "Mana",
"STATS.STAMINA": "Stamina",
"STATS.MANA": "Guilt",
"STATS.STAMINA": "Guard",
"TAB.BIO": "Background",
"TAB.COMBAT": "Combat",

+ 80
- 0
packs/besvarjelser-ht.db View File

@ -0,0 +1,80 @@
{"name":"Sårbarhetssejd","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du f&ouml;rh&auml;xar ett synligt m&aring;l h&ouml;gst tv&aring; zoner bort.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"0vbwxrEL8Q6Vd2IC"}
{"name":"Fördriva elementvarelse","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du f&ouml;rdriver en eldf&aring;gel, intighetsklot, stentr&auml;l, stormdrake eller vattenv&auml;ktare i samma zon.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"4T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"17yN07nhOg9XZw8c"}
{"name":"Osynlighetsslöja","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>R&ouml;r vid en mantel, kappa, rock eller annat helt&auml;ckande plagg.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"2Jo5V4iQQC0kYoFK"}
{"name":"Sprängsejd","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du f&ouml;rh&auml;xar ett m&aring;l upp till en zon bort med kokande blod.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6 + 1T6 per runda","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"3HFtacWHOkGPVTzP"}
{"name":"Blixthand","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>En ljusb&aring;ge sl&aring;r ut fr&aring;n dina h&auml;nder eller fr&aring;n &auml;nden p&aring; en stav, och sl&aring;r ner i en n&auml;rliggande zon.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"3VJgB51QcIgMm4pN"}
{"name":"Kontrollera elementvarelse","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du stj&auml;l en annan magikers eldf&aring;gel, intighetsklot, stentr&auml;l, stormdrake eller vattenv&auml;ktare i samma zon.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"4T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"daunting","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"3W5Jl1oVZnlgNL9G"}
{"name":"Skenbild","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du skapar en skenbild av n&aring;got som du n&aring;gon g&aring;ng har sett.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"5gbvZbXlgV1ziVKQ"}
{"name":"Ingjuta livskraft","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du f&ouml;rst&auml;rker en varelses livskraft och g&ouml;r att alla hans skador, b&aring;de de han har och de han orsakas, l&auml;ker dubbelt s&aring; snabbt.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"6o71rHqaRwIedi0E"}
{"name":"Vandrande blick","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du sluter &ouml;gonen och l&aring;ter din blick vandra fritt fr&aring;n den plats du befinner dig och upp till tv&aring; zoner bort.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"9BRN6neI8H3uGKFf"}
{"name":"Åkalla blodets och stridens ande","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du &aring;kallar ett illasinnat andev&auml;sen.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"4T6 och 1T6 Hälsa","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"9L8kWmStnkL73nKF"}
{"name":"Stenskrud","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Din hud blir h&aring;rd som sten och skyddar mot skada.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"9pQ2PQ3RnbuxgE8Q"}
{"name":"Djurlänk","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan skapa en permanent l&auml;nk till ett djur som &auml;r v&auml;lvilligt inst&auml;llt till dig.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"4T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"9psa8UX3TuakfOgj"}
{"name":"Trollsteg","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du klipper wyrdtr&aring;darna som binder dig till en plats, och f&auml;ster dem vid en annan plats i grannskapet.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"A4Gk0KmeBXeLRLsV"}
{"name":"Skuggvandring","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du &ouml;ppnar ett h&aring;l till Andra sidan och faller dit, trots att du inte har tillr&auml;ckligt h&ouml;g Skuld.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"Adm3KOH3SixgyFV0"}
{"name":"Avståndshugg","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du f&ouml;rtrollar ett n&auml;rstridsvapen som du h&aring;ller i handen, eller dina h&auml;nder och f&ouml;tter.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"C762fQfH2BvmJBD9"}
{"name":"Fornsyn","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du h&aring;ller i ett f&ouml;rem&aring;l och upplever vad det har varit med om.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"CHgH76Nmu4iPdxGV"}
{"name":"Silvertunga","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>En trollkarls r&ouml;st kan vara f&ouml;rh&auml;xande.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"CN769WMfBlMyso3l"}
{"name":"Frammana vattenväktare","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Ur vattnet kallar du fram en virvlande pelare av vatten.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"CYwszyqEUoxhXIUC"}
{"name":"Fasa","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du samlar skuggor omkring dig och f&ouml;rvrider ljuset s&aring; att du verkar st&ouml;rre och farligare &auml;n du &auml;r.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"DCQijV6OzwVLQWHv"}
{"name":"Tystnad","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan f&ouml;rdriva alla ljud fr&aring;n den zonen d&auml;r du befinner dig eller en angr&auml;nsande zon, i den f&ouml;rh&auml;xade zonen h&ouml;rs inga ljud &ouml;ver huvud taget.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"Dy8Eh19jNHrZqWxm"}
{"name":"Häxstöt","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du skickar en tryckv&aring;g av kraft mot en valfri punkt som du kan se upp till tre zoner bort.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"FlDXRhtkUBTlBOAL"}
{"name":"Frammana eldfågel","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Fr&aring;n en &ouml;ppen l&aring;ga kallar du fram en f&aring;gel av eld.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"FpILG5rlkkdPJlJ7"}
{"name":"Mörkersyn","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan genom din ber&ouml;ring ge n&aring;gon f&ouml;rm&aring;gan att se i m&ouml;rker lika v&auml;l som en katt under en scen.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"FplzwY0oSaumJSpc"}
{"name":"Frammana stenträl","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kallar upp l&ouml;sa stenar stenar ur marken som samlar sig och staplar sig p&aring; varandra till en m&auml;nniskoliknande form.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"Frb2EfY8LTFTLcR3"}
{"name":"Dra gift","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du drar med din magi ut gift ur kroppen s&aring; att det blir svagare.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"GsHmeqOCo1BTYSjX"}
{"name":"Törnevägg","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du reser en v&auml;gg av t&ouml;rnen ur marken.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"Hrkk0TlOxGKTZsJa"}
{"name":"Häxsköld","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du anv&auml;nder din h&auml;xkraft f&ouml;r att skydda dig mot andras besv&auml;rjelser.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"I1QLxx0Q4FYIXxn5"}
{"name":"Hamnskiftare","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>N&auml;r du v&auml;ver besv&auml;rjelsen byter du omedelbart hamn till antingen ett valfritt medelstort fyrfota djur som varg, r&auml;v eller hund; eller till en valfri normalstor f&aring;gel, exempelvis korp, uggla eller &ouml;rn.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"4T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"KZPKbjxsKBDwXo7i"}
{"name":"Ansiktsförändring","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan f&ouml;r&auml;ndra ditt utseende s&aring; att du ser ut som en helt annan person, men kan inte avvika fr&aring;n det som &auml;r naturligt f&ouml;rekommande inom ditt folkslag.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"KubWMbkLDdXhLpnw"}
{"name":"Skyddscirkel","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du ritar en skyddscirkel kring en zon.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"4T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"LUWWJcjbusRcOPDU"}
{"name":"Luftbro","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan skapa en bro av f&ouml;rt&auml;tad luft som &auml;r s&aring; gott som osynlig men stark nog att b&auml;ra en grupp ryttare.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"LZa5IV1HQy6t8YUI"}
{"name":"Hjältestyrka","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Din ber&ouml;ring ger kraft och styrka &aring;t en person som du nuddar vid s&aring; att hon kan utf&ouml;ra fantastiska styrkeprov, till exempel att sl&aring; ner d&ouml;rrar eller kasta upp personer till ett f&ouml;nster.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"MseXlik3Rfp3Jq1R"}
{"name":"Dimma","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du sveper in grannskapet i en gr&aring; kall dimma.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"NgGWiK2qACtJ8lPj"}
{"name":"Häxbarriär","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du formar wyrdv&auml;ven till en skyddande v&auml;gg mellan dig och en annan zon som en f&ouml;rsvarshandling eller vanlig handling.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"OKhnWpG7IzFk2jjK"}
{"name":"Förnimmelse","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du v&auml;ver en besv&auml;rjelse som hj&auml;lper dig att hitta n&aring;got du vill finna.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"ORb2zsMikIxCuP1W"}
{"name":"Binda elementvarelse","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du binder en eldf&aring;gel, intighetsklot, stentr&auml;l, stormdrake eller vattenv&auml;ktare som du kontrollerar och &auml;r i samma zon som du sj&auml;lv.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"Ol5JWt1UvHZAFp2r"}
{"name":"Klor","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan genom din ber&ouml;ring f&aring; n&aring;gons naglar, &auml;ven dina egna, att omformas till kraftiga klor.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"QNOtq57478we6u3b"}
{"name":"Vindstämma","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du flyttar din r&ouml;st till en annan plats upp till tv&aring; zoner bort.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"TY08rPL2I4OvZ7oz"}
{"name":"Fjärrsyn","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>V&auml;lj en zon i grannskapet som du har varit i.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"U1PfIdXuvoWrljGr"}
{"name":"Vattenandning","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan genom din ber&ouml;ring ge n&aring;gon f&ouml;rm&aring;gan att andas under vattnet.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"UuIwtIRQNK2yLEbq"}
{"name":"Stjäla livskraft","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du stj&auml;l livskraft fr&aring;n en person i samma zon.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"VugrHbqy8nWV2AcK"}
{"name":"Frammana intighetsklot","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du frammanar ett klot av intighet ur skuggorna.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"WQ1PqbiKPISnBQx9"}
{"name":"Söva minne","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du l&auml;gger dina h&auml;nder p&aring; m&aring;lets huvud och d&auml;mpar ett minne i m&aring;lets sinne.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"Y1VzQHOkGOBxyBwn"}
{"name":"Dubbelgångare","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan skapa en illusion som &auml;r en exakt kopia av dig sj&auml;lv och upptr&auml;der ungef&auml;r som du g&ouml;r.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"Y9obcMVQuQ9gPT9b"}
{"name":"Läkesejd","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Din ber&ouml;ring f&aring;r s&aring;r att sluta sig och ben att l&auml;ka.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"YQpw4z540tEhIjU2"}
{"name":"Vapenbane","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du sn&auml;rjer ett vapen i wyrd s&aring; att det blir tr&ouml;gare och sv&aring;rare att anv&auml;nda.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"YbkMQm6KhjWEvlKF"}
{"name":"Isklinga","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan sticka ner din hand i en vattensamling och ur den dra upp ett vapen av is.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"aXHxu9bRQhGDoSn9"}
{"name":"Stridssejd","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du f&ouml;rtrollar ett vapen s&aring; att det n&auml;stan &auml;r som att det anfaller sj&auml;lv mot sina m&aring;l.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"aezkEHBzhrjO2Vfc"}
{"name":"Smedshänder","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan h&aring;lla eller r&ouml;ra vid brinnande f&ouml;rem&aring;l och kokheta f&ouml;rem&aring;l med dina h&auml;nder utan att du tar n&aring;gon skada.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"ah03WVKjELDuJNLW"}
{"name":"Låna ett djurs sinne","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du l&aring;nar ett djurs sinne s&aring; att du uppfattar det som djuret uppfattar.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"bXO606NywgPcHIv3"}
{"name":"Ljusblixt","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan skapa en stark ljusblixt som bl&auml;ndar en person i samma zon.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"cfWvtWAUkks0VEoU"}
{"name":"Den skälvande marken","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du f&aring;r marken kring dina f&ouml;tter att sk&auml;lva som om det vore jordb&auml;vning.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"fSsG5vZ7jbZ4SsH6"}
{"name":"Bedövningssejd","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du f&ouml;rh&auml;xar ett synligt m&aring;l h&ouml;gst tv&aring; zoner bort.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"gObIGNq0Peihzldt"}
{"name":"Spårsyn","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>R&ouml;r vid dina &ouml;gon eller en villig persons &ouml;gon.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"giOn95ZsdHbnrlgR"}
{"name":"Skugga","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du sveper in en zon i m&ouml;rker och skugga.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"hdkScjmDCZKcqeur"}
{"name":"Skyddsruna","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du ritar en skyddsruna p&aring; ett f&ouml;rem&aring;l eller en person.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"hwxfruXcygDhQhuE"}
{"name":"Tillkalla djur","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan kalla till dig ett djur som efter b&auml;sta f&ouml;rm&aring;ga omedelbart tar sig till den zon d&auml;r du befinner dig.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"jXxw6MBh8mvNqbL3"}
{"name":"Häxlås","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du v&auml;ver en f&ouml;rslutning p&aring; en d&ouml;rr, en f&ouml;nsterlucka, en ask, ett brunnslock, en sv&auml;rdsskida eller n&aring;got annat som g&aring;r att st&auml;nga.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"jpM6sRc6E12VA6SZ"}
{"name":"Söndra väv","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du sliter s&ouml;nder de wyrdtr&aring;dar som binder en annan varelse till den fysiska v&auml;rlden.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"jqjzkZj93mcEBbkY"}
{"name":"Flygande kvast","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>F&ouml;rtrolla en kvast eller stav och anv&auml;nd den f&ouml;r att flyga.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"k0wz1pf5qFTcrZ2J"}
{"name":"Trollviskning","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>S&ouml;k &ouml;gonkontakt med en person.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"k3cp3BL5maJTF3U0"}
{"name":"Den rämnande kölden","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du ingjuter vinterns bitande k&ouml;ld in i sprickor och h&aring;ligheter i luckor, portar, murar, mindre stenv&auml;ggar eller klippblock som inte &auml;r magiska eller levande.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"Speciell","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"l8zHe015laxnQ1gB"}
{"name":"Snabbväxt","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan f&aring; en v&auml;xt att v&auml;xa lika mycket p&aring; ett dygn som den skulle ha gjort under ett &aring;r.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"lJV6MXRedW03LOXZ"}
{"name":"Vintergrepp","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>V&auml;lj en zon upp till tv&aring; zoner bort.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"4T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"mdgenCHu99flECY0"}
{"name":"Fjäderfall","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kallar fram en pl&ouml;tsligt uppvind som d&auml;mpar fall.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"oyID4xoFGzidkCwq"}
{"name":"Slå blind","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du f&ouml;rh&auml;xar &ouml;gonen hos ett m&aring;l i samma zon.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"qPXYgqCvMfpIOFV2"}
{"name":"Slöjspegel","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du &ouml;ppnar ett f&ouml;nster genom sl&ouml;jan till Andra sidan med hj&auml;lp av en spegel eller kristall.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"qamfrdfg42Aju73z"}
{"name":"Häxljus","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du frammanar ett fladdrande h&auml;xljus som f&ouml;ljer med dig upp till en timme och som lyser upp i m&ouml;rkret.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"r5Rp648rrQ5lTG9M"}
{"name":"Frammana stormdrake","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kallar samman vindar och moln ur luften till en drakliknande skepnad av dimma och blixtar.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"s8b6p7IFy6bvhctn"}
{"name":"Stennäve","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du slungar en sten med magisk kraft mot en fiende upp till tv&aring; zoner bort.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"attackroll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"smpaHa9w3j8C64iV"}
{"name":"Svaghetssejd","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du f&ouml;rh&auml;xar en synlig motst&aring;ndare upp till tv&aring; zoner bort.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"tEtjr0L8I5TltwOS"}
{"name":"Eldvägg","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kallar upp en v&auml;gg som sp&auml;rrar av din zon fr&aring;n en annan eller delar din zon i tv&aring;.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"tTinGlRK14T0vPjq"}
{"name":"Häxblixt","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>En str&aring;le av h&auml;xljus sl&aring;r ut fr&aring;n din hand eller ditt fokus.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"attackroll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"uT2Z9KRBrltlYkn9"}
{"name":"Kontrollera djur","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du tar kontrollen &ouml;ver ett djur inom din zon eller en n&auml;rliggande zon.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6 + 1T6 per extra djur","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"vbbmsCuk7YoRdzrJ"}
{"name":"Förvränga tid","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du v&auml;ver en bubbla runt om ett m&aring;l som f&ouml;rvrider tiden s&aring; att tiden g&aring;r fortare eller l&aring;ngsammare f&ouml;r denne.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"vxRMz1jOF7F8pL3W"}
{"name":"Virvelvind","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du skapar en virvelvind som slungar runt damm, smuts och andra l&ouml;sa och l&auml;tta f&ouml;rem&aring;l i omgivningen.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"wOQVwLwLFI3hX1ev"}
{"name":"Skydd mot is och eld","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du skapar en virvlande bubbla runt omkring dig som skyddar dig mot k&ouml;ld och hetta.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"yAQGm3myQi4CvFDg"}
{"name":"Skuggflykt","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du river upp wyrdv&auml;ven s&aring; mycket att du hamnar p&aring; andra sidan.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6 + special","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"yTSq8sUVzEtfXLvz"}
{"name":"Växtsejd","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du besv&auml;rjer m&aring;let och f&aring;r det att v&auml;xa sig st&ouml;rre och starkare.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"4T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"ysEr06u0uYM86YRb"}
{"name":"Häxflamma","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>En eldstr&aring;le skjuter ut fr&aring;n dina h&auml;nder eller din stav, med vilken du kan anfalla m&aring;l i samma zon som dig.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"attackroll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"zesYYnpn11TWo3dK"}

+ 34
- 0
packs/besvarjelser.db View File

@ -0,0 +1,34 @@
{"name":"Blixt","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>En blixt sl&aring;r ut fr&aring;n din hand eller din stav.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"attackroll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"uf8sJeeXkXVK8jFJ"}
{"name":"Djurlänk","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan skapa en permanent l&auml;nk till ett djur som &auml;r v&auml;lvilligt inst&auml;llt till dig.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"4T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"zTKsZP8qbSnoC1Q6"}
{"name":"Flamma","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>En eldstr&aring;le skjuter ut fr&aring;n dina h&auml;nder eller din stav, med vilken du kan anfalla m&aring;l i samma zon som dig.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"attackroll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"NRaol7ubn6JBxvVE"}
{"name":"Frammana Salamander","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Fr&aring;n en &ouml;ppen l&aring;ga kallar du fram en liten, blygr&aring; och kall &ouml;dlevarelse med f&ouml;rm&aring;gan att f&aring; saker omkring sig att fatta eld.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"ritual","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"O7uNYLyspuHcfAud"}
{"name":"Frammana Undin","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Ur havet eller en st&ouml;rre samling saltvatten stiger en vagt m&auml;nniskoliknande form av vatten.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"ritual","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"qAEfjVYmmTGoojTk"}
{"name":"Frammana Åskfågel","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Fr&aring;n ett moln p&aring; &ouml;ppen himmel kallar du ned en stor, kolsvart och korpliknande f&aring;gelvarelse.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"ritual","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"mzrvXqVipsZ8TIQo"}
{"name":"Frammana tjänsteande","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du frammanar en l&auml;gre tj&auml;nsteande eller sm&aring;&shy; demon som kan hj&auml;lpa dig med sm&aring;bestyr.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"ritual","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"M7KMS5P1N4MopwnQ"}
{"name":"Fördriva","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du f&ouml;rdriver en utomv&auml;rldslig varelse i samma zon.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"4T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"ICZkhlED30UK4ae1"}
{"name":"Hamnskiftare","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du tecknar en magisk cirkel runt dig sj&auml;lv, med en p&auml;ls eller ett skinn av den varelse du vill byta form till i cirkelns mitt.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"ritual","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"fBqnd9fZhC5eZZ0s"}
{"name":"Hela","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Din ber&ouml;ring f&aring;r s&aring;r att sluta sig och ben att l&auml;ka.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"JGvV6QpAJv6MTz2X"}
{"name":"Kontrollera djur","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du tar kontrollen &ouml;ver ett djur i din eller en n&auml;r&shy; liggande zon.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6 + 1T6 per extra djur","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"tHuEMPdUCQgTq2yU"}
{"name":"Magisk sköld","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du anv&auml;nder din magiska kraft f&ouml;r att skydda dig mot andras besv&auml;rjelser.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"JFW5n2nVScYUVYpl"}
{"name":"Skyddscirkel","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du ritar en skyddande magisk cirkel kring en zon.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"jA8ZEQuOWWhDyMjL"}
{"name":"Stenskrud","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Din hud blir h&aring;rd som sten och &ouml;kar ditt skydd mot skada med 1T6.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"YbtKw9PZ2VLmT5cv"}
{"name":"Stjäla livskraft","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du stj&auml;l livskraft fr&aring;n en person i samma zon.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"P5lciWwew1egDeU4"}
{"name":"Vindstöt","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du frammanar en kortlivad vindande som slungar sig mot en fiende upp till tv&aring; zoner bort.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"attackroll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"AkmEwgAutdwumY17"}
{"name":"Vindviskare","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan tala med vindarnas andar, och f&aring; dem att antingen byta riktning, lugna sin framfart, eller bl&aring;sa upp.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"EKQ2jOfYl8cxeoOt"}
{"name":"Vågsvall","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du skapar en stor magisk v&aring;g.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"WGIXEcjdvZyboDVe"}
{"name":"Åkalla beskyddaren [namn]","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Kr&auml;ver f&ouml;rm&aring;gan Magisk Pakt (se sida 46).</p>\n<p>Varje beskyddare har en unik besv&auml;rjelse.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"ritual","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"(Ritual) 2T6; (Kontrollera) 2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"XsT8DV4jS4dezP8g"}
{"name":"Åkalla demonen Azag","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du &aring;kallar Azag, en monstru&ouml;s stendemon. Azag har s&auml;rdraget Blodt&ouml;rstig.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"ritual","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"(Ritual) 4T6 och 1T6 Hälsa*; (Kontrollera) 3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"nYMfhipFPQmgVlSE"}
{"name":"Åskvigg","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Besv&auml;rjelsen kan bara kastas om b&aring;de magikern och m&aring;let befinner sig under bar himmel.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"6UUPWalCAVaKA9Yr"}
{"name":"Ansiktsförändring","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan f&ouml;r&auml;ndra ditt utseende s&aring; att du ser ut som en helt annan person, men kan inte avvika fr&aring;n det som &auml;r naturligt f&ouml;rekommande inom ditt folkslag.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"RDiUMCHIqwhMQYMm"}
{"name":"Dubbelgångare","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du kan skapa en illusion som &auml;r en exakt kopia av dig sj&auml;lv och upptr&auml;der ungef&auml;r som du g&ouml;r.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"FVKZaMvBMBcifw9c"}
{"name":"Fasa","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du samlar skuggor omkring dig och f&ouml;rvrider ljuset s&aring; att du verkar st&ouml;rre och farligare &auml;n du &auml;r.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"E9sHoM5UJtWq0EUq"}
{"name":"Fyrljus","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du skapar ett oerh&ouml;rt kraftigt ljussken fr&aring;n en specifik punkt.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"GE43lem6ZueozjVl"}
{"name":"Förvirra","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du f&ouml;rh&auml;xar ett synligt m&aring;l h&ouml;gst tv&aring; zoner bort.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"2mzBNacrVUDmFVUy"}
{"name":"Hägring","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du f&aring;r &ouml;vriga i samma zon som du att se en h&auml;gring vid horisonten.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"hard","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"KXIdjI15nkSrCkWU"}
{"name":"Ljus","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du frammanar ett fladdrande magiskt ljus som f&ouml;ljer med dig scenen ut och som lyser upp i m&ouml;rkret.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"RbHZ6B6Wv2guyrWR"}
{"name":"Magisk stämning","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du skapar sm&aring;effekter i din zon som bidrar till en f&ouml;rtrollande och f&ouml;rh&auml;xande st&auml;mning.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"glk4NNBxL2rVai5X"}
{"name":"Omtolka tecken","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Ett tecken kan omtolkas av magikern och f&aring; ny inneb&ouml;rd.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"3T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"er401D0m96OhtYZ1"}
{"name":"Osynlighetsslöja","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Besv&auml;rjelsen kastas p&aring; en mantel, kappa, rock eller annat helt&auml;ckande plagg.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"2T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"bPzJyjGW7XiLqB6M"}
{"name":"Silvertunga","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Din r&ouml;st blir &ouml;vertygande.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"kwzV1fXDYTkRv23h"}
{"name":"Skenbild","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du skapar en skenbild av n&aring;got som du n&aring;gon g&aring;ng har sett.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"roll","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"easy","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"ib1d05lzHZoFWDH2"}
{"name":"Villospår","permission":{"default":0,"fJj85fq65UTTN7mU":3},"type":"spell","data":{"description":{"value":"<p>Du skapar falska sp&aring;r som d&ouml;ljer dina egna och f&aring;r f&ouml;rf&ouml;ljare att tappa sp&aring;ret och ist&auml;llet f&ouml;lja dina falska sp&aring;r.</p>","type":"String","label":"ITEM.DESCRIPTION"},"roll":{"value":"opposite","type":"String","label":"SPELL.ROLLTITLE","skill":"Trolldom","oppositeskill":"","ritual":{}},"cost":{"value":"1T6","type":"String","label":"SPELL.COST"},"difficulty":{"value":"average","type":"String","label":"SPELL.DIFFICULTY"}},"flags":{},"img":"icons/svg/mystery-man.svg","effects":[],"_id":"y2LUeWFVboTCyUHC"}

+ 17
- 3
system.json View File

@ -2,9 +2,9 @@
"name": "kopparhavet",
"title": "Kopparhavets Hjältar",
"description": "The Molten Sea is a dangerous but exciting place, where pirates, sorcerers and secretive orders of knighthood struggle for power, wealth and ancient lore.",
"version": "0.0.4",
"version": "0.0.5",
"minimumCoreVersion": "0.7.5",
"compatibleCoreVersion": "0.7.8",
"compatibleCoreVersion": "0.7.9",
"templateVersion": 4,
"author": "Erebus",
"scripts": [],
@ -60,6 +60,20 @@
"system": "kopparhavet",
"path": "./packs/weapons-ht.db",
"entity": "Item"
},
{
"name": "besvarjelser",
"label": "Kopparhavets Hjältar Besvärjelser",
"system": "kopparhavet",
"path": "./packs/besvarjelser.db",
"entity": "Item"
},
{
"name": "besvarjelser-ht",
"label": "Hjältarnas Tid Besvärjelser",
"system": "kopparhavet",
"path": "./packs/besvarjelser-ht.db",
"entity": "Item"
}
],
"languages": [
@ -81,6 +95,6 @@
"url": "https://pi.rikspolisen.se/foundryvtt/kopparhavet",
"socket": true,
"manifest": "https://pi.rikspolisen.se/foundryvtt/kopparhavet/raw/branch/master/system.json",
"download": "https://pi.rikspolisen.se/foundryvtt/kopparhavet/archive/v0.0.4.zip",
"download": "https://pi.rikspolisen.se/foundryvtt/kopparhavet/archive/v0.0.5.zip",
"license": "LICENCE.txt"
}

Loading…
Cancel
Save