System for Foundry VTT to run Kopparhavets Hjältar RPG
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Erebus cde8feb3c0 v0.0.9 2 months ago
lang v0.0.6 7 months ago
module v0.0.9 2 months ago
packs v0.0.6 7 months ago
styles v0.0.4 (#4) 10 months ago
templates 0.0.7 (#7) 2 months ago
.gitignore first commit 10 months ago
LICENCE.txt v0.0.4 (#3) 10 months ago
README.md 0.0.5 (#5) 7 months ago
system.json v0.0.9 (#9) 2 months ago
template.json v0.0.6 7 months ago

README.md

Kopparhavets Hjältar

Detta "Game System" till FoundryVTT utvecklas privat och är officiellt godkänt fan-material av Helmgast och personerna bakom Kopparhavets Hjältar and Hjältarnas Tid.


Installera Kopparhavet game system

  1. Öppna Foundry VTT
  2. Gå till "Game Systems" fliken
  3. Klicka på "Install System" knappen
  4. Kopiera följande länk och klistra in i "Manifest URL" fältet:
    https://pi.rikspolisen.se/foundryvtt/kopparhavet/raw/branch/master/system.json
  5. Klicka Install, efter en kort tid borde systemet vara installerat.

Rustning

Instruktioner för hur man skapar en rustning hittas i Wikin

https://pi.rikspolisen.se/foundryvtt/kopparhavet/wiki/Skapa-rustning.