System for Foundry VTT to run Kopparhavets Hjältar RPG
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Erebus a26cc89686 v0.1.2 1 year ago
lang v0.0.6 2 years ago
module v0.1.0 1 year ago
packs v0.0.6 2 years ago
styles v0.0.4 (#4) 2 years ago
templates v0.1.0 1 year ago
.gitignore first commit 2 years ago
LICENCE.txt v0.0.4 (#3) 2 years ago
README.md 0.0.5 (#5) 2 years ago
system.json v0.1.2 1 year ago
template.json v0.0.6 2 years ago

README.md

Kopparhavets Hjältar

Detta "Game System" till FoundryVTT utvecklas privat och är officiellt godkänt fan-material av Helmgast och personerna bakom Kopparhavets Hjältar and Hjältarnas Tid.


Installera Kopparhavet game system

  1. Öppna Foundry VTT
  2. Gå till "Game Systems" fliken
  3. Klicka på "Install System" knappen
  4. Kopiera följande länk och klistra in i "Manifest URL" fältet:
    https://pi.rikspolisen.se/foundryvtt/kopparhavet/raw/branch/master/system.json
  5. Klicka Install, efter en kort tid borde systemet vara installerat.

Rustning

Instruktioner för hur man skapar en rustning hittas i Wikin

https://pi.rikspolisen.se/foundryvtt/kopparhavet/wiki/Skapa-rustning.